Het studio theater van Baermusic heeft sinds deze week de mogelijkheid om ‘water en vuur’ op de wanden te projecteren. Als de oren gestreeld worden met geluid van CD kwaliteit mogen de ogen ook verwend worden. Net als in een theatervoorstelling of bij een concert. De ambities gaan in 2023 nog verder. Beamer projecties op gaasdoek staat hoog op de agenda. Het filmen en projecteren van de individuele muzikanten moet binnen enkele maanden mogelijk zijn. Wordt dus vervolgd.

Since this week, Baermusic’s studio theater has the option of projecting ‘water and fire’ on the walls. When the ears are caressed with CD quality sound, the eyes can also be pampered. Just like in a theater performance or at a concert. The ambitions will go even further in 2023. Beamer projections on mesh screen are high on the agenda. Filming and projecting the individual musicians should be possible within a few months. So to be continued.