Yoline is van start gegaan. Zondag 27 November jl. verzorgde de band opnieuw een optreden. Ongeveer 40 vrienden en familieleden konden genieten van bijna 2 uur muziek. Na afloop toonde de band zich zeer tevreden. ” Het doel waarvoor we deze try-outs organiseerden is zeer geslaagd” aldus drummer Nico Kampman. We weten dat het werkt en het publiek enthousiast reageert op wat we brengen en hoe we het spelen. De band gaat de komende weken werken aan uitbreiding van het repertoire. 2023 moet immers het jaar worden van meer events in het ‘studio theater’ maar ook van optredens op uitnodiging.  Binnenkort worden er van deze laatste try-out Youtube filmpjes gepost op het Yoline kanaal. Voor nu alvast een kleine preview. Alle beelden zijn overigens afkomstig van het publiek dat aanwezig was.

Yoline has started. Sunday, November 27, the band performed again. About 40 friends and relatives could enjoy almost 2 hoursof music. Afterwards the band was very satisfied. “The goal for which we organized these try-outs has been very successful”says drummer Nico Kampman. We know it works and the audience responds enthusiastically to what we bring and how we play it. The band will be working on expanding the repertoire in the coming weeks. After all, 2023 should be the year of more events in the ‘studio theatre’, but also of invited performances. Youtube videos of this last try-out will soon be posted on the Yoline channel. For now a small preview. All images are from the audience that was present.