Yoline wenst iedereen een muzikaal 2023 toe

Yoline wenst iedereen een fantastisch 2023 toe. We kunnen heel zwaarmoedig worden van alles wat er in de wereld en om ons heen gebeurd. Dat zien wij ook. We zien ook dat cultuur, theater en muziek altijd verlichting brengt en een andere mindset creëert. Zelfs in de metro's van Kiev waar moeders met kinderen schuilen voor raketten en een glimlach ontstaat bij de kinderen wanneer zij daar theater- en muziekvoorstellingen zien. We hebben theater en muziek nodig om in balans te blijven. Het zijn onze ankers die ons terugvoeren naar onze jeugd, de eerste liefdes, het eerste huis etc, etc.  Wij willen die muzikale ankers voor iedereen uitgooien in 2023. Blijven dromen en vertrouwen in elkaar blijven houden. Ook in 2023.

Wij hebben plannen in 2023. Naast nieuwe events op onze eigen locatie zullen we het nest verlaten om op uitnodiging te komen spelen. Daarnaast zijn er plannen voor een bijzonder kerstevent op een bijzondere locatie.  14, 16 en 17 December 2023 mogen alvast worden aangevinkt in de agenda.

 

 

Yoline wishes everyone a fantastic 2023. We can become very melancholy from everything that happens in the world and around us. We see that too. We also see that culture, theater and music always bring relief and create a different mindset. Even in the subways of Kiev where mothers with children hide from missiles and the children smile when they see theater and music performances there. We need theater and music to stay in balance. It is our anchors that take us back to our youth, the first loves, the first house, etc, etc. We want to throw out those musical anchors for everyone in 2023. Keep dreaming and keep trusting each other. Also in 2023.

We have plans in 2023. In addition to new events at our own location, we will leave the nest to come and play by invitation. There are also plans for a special Christmas event at a special location. 14, 16 and 17 December 2023 can already be checked in the agenda.


Nieuwe Yoline Youtube video's coming soon....

Van de Yoline try-outs op 13 en 27 November 2022 zijn video- en geluidsopnamen gemaakt. Onze video kunstenaar Paul Pfann monteert de beelden. Binnenkort te zien op het Yoline Youtube kanaal. Deze beelden wilden we jullie niet onthouden. De laatste voorbereidingen voordat het publiek binnenkomt.

Video and sound recordings were made of the Yoline try-outs on November 13 and 27, 2022. Our video artist Paul Pfann edits the images. Soon to be seen on the Yoline Youtube channel. We didn't want to withhold these images from you. Final preparations before the public enters.

 

 


Try-outs Yoline geslaagd

Yoline is van start gegaan. Zondag 27 November jl. verzorgde de band opnieuw een optreden. Ongeveer 40 vrienden en familieleden konden genieten van bijna 2 uur muziek. Na afloop toonde de band zich zeer tevreden. " Het doel waarvoor we deze try-outs organiseerden is zeer geslaagd" aldus drummer Nico Kampman. We weten dat het werkt en het publiek enthousiast reageert op wat we brengen en hoe we het spelen. De band gaat de komende weken werken aan uitbreiding van het repertoire. 2023 moet immers het jaar worden van meer events in het 'studio theater' maar ook van optredens op uitnodiging.  Binnenkort worden er van deze laatste try-out Youtube filmpjes gepost op het Yoline kanaal. Voor nu alvast een kleine preview. Alle beelden zijn overigens afkomstig van het publiek dat aanwezig was.

Yoline has started. Sunday, November 27, the band performed again. About 40 friends and relatives could enjoy almost 2 hoursof music. Afterwards the band was very satisfied. "The goal for which we organized these try-outs has been very successful"says drummer Nico Kampman. We know it works and the audience responds enthusiastically to what we bring and how we play it. The band will be working on expanding the repertoire in the coming weeks. After all, 2023 should be the year of more events in the 'studio theatre', but also of invited performances. Youtube videos of this last try-out will soon be posted on the Yoline channel. For now a small preview. All images are from the audience that was present.Studio theater krijgt 'stromend water'

Het studio theater van Baermusic heeft sinds deze week de mogelijkheid om 'water en vuur' op de wanden te projecteren. Als de oren gestreeld worden met geluid van CD kwaliteit mogen de ogen ook verwend worden. Net als in een theatervoorstelling of bij een concert. De ambities gaan in 2023 nog verder. Beamer projecties op gaasdoek staat hoog op de agenda. Het filmen en projecteren van de individuele muzikanten moet binnen enkele maanden mogelijk zijn. Wordt dus vervolgd.

Since this week, Baermusic's studio theater has the option of projecting 'water and fire' on the walls. When the ears are caressed with CD quality sound, the eyes can also be pampered. Just like in a theater performance or at a concert. The ambitions will go even further in 2023. Beamer projections on mesh screen are high on the agenda. Filming and projecting the individual musicians should be possible within a few months. So to be continued.